Winner of the BSH, Home Connect Hackathon, the IQ Chef Team!
Big thanks to BSH Hausgeräte and the awesome Another Tomorrow team.
Here you can see a short presentation of our winning product:
youtu.be/NpKzSrqLkEY
...

View on Facebook

IQ Chef går from denna månad in i IBM's globala entreprenörsprogram. Programmet ger IQ Chef tillgång till IBM's globala nätverk av aktörer och deras olika tekniska plattformar.

"Vi på IBM är glada att samarbeta med IQ Chef och vi kommer att stötta dem med att integrera teknologier från den kända superdatorn Watson in till deras plattform. Detta avancerade beslutsstöd kommer gynna kunder till IQ Chef i hög grad"
- Kenth Juthberg

"Vi ser med spänning fram emot programmet. Tack vare samarbetet kommer vi få tillgång till en hel del intressanta tekniska innovationer som våra kunder i sin tur kommer kunna dra nytta av. Via Watson och kanske framförallt Chef Watson har vi också en hel del gemensamt vilket gör samarbetet än mer intressant."
- Christopher Heybroek

För frågor till IQ Chef, kontakta VD Christopher Heybroek,
+46 704 999 779
För frågor kring IBM och GEP kontakta Kenth Juthberg,
+46 707 931 202
...

View on Facebook